bb房差唔多完成

洗了足足三天bb衫,終於都洗完放好.在我努力洗衫的同時,老公亦完成了bb房,還把所有傢俱都砌好,可憐他砌到後來幾隻手指僵硬到動彈不得,要我幫他按摩.完成後的bb房真係好靚,他一手一腳搞掂成間房,好叻仔呀.我們想加一些小裝飾令bb房女孩味道重些少,一盞靚靚水晶地燈和一些白/粉紅色小箱子應該就是了,希望搵到啦.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *